Tag Archives: quay sự kiện

TỔ CHỨC TEAM BUILDING TẠI ĐĂK LĂK

Teambuilding là hoạt động thường được nhắc đến trong môi trường làm việc. Ở đó, “team” là viết tắt của Together Everyone Achieve More, nghĩa là mọi người cùng nhau đóng góp để đạt được nhiều lợi ích hơn hoặc hiểu đơn giản là đội, nhóm. Còn “building” có nghĩa là xây dựng. Vậy từ[Xem Thêm]